Friske arbeidstakere sparer staten for milliarder

Bedre helse blant nordmenn har sørget for at utgiftene til sykepenger er redusert med 7 milliarder kroner siden 2009.

Folketrygdens utgifter til sykepenger er redusert fra 52 milliarder kroner i 2009 til antatt 45 milliarder kroner neste år, regnet i faste 2021-kroner, skriver Aftenposten/E24.

Økt levealder og flere friske leveår er en viktig grunn til den sterke nedgangen helserelaterte trygdeytelser, forklarer avdelingsdirektør Ole Christian Lien i Arbeids- og velferdsdirektoratet Nav.

Det er særlig hos folk i 50- og 60-årene at utbetalingen av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og sykepenger synker.

– Bedre folkehelse er trolig en viktig forklaring. Bedre oppfølging og fokus på aktivitetskrav, adgang til å ta ut alderspensjon fra 62 år samt flere andre faktorer spiller også inn, sier Lien til avisen.

Fra 2009 til i fjor sank det samlede sykefraværet med knapt 15 prosent.

Færre sykedager ved langvarig sykdom og en større nedgang i sykefraværet hos høytlønte enn blant lavtlønte har spart staten for om lag 11 milliarder kroner.

Derimot har økt sysselsetting drevet utgiftene opp med 4 milliarder kroner, og summen for perioden 2009 til 2021 blir derfor en reduksjon på omtrent 7 milliarder kroner, ifølge Nav.