Friele vil ha Frp med i regjering

En av Høyres mest profilerte ordfører, Herman Friele i Bergen, mener det er riktig å danne regjeringen sammen med Fremskrittspartiet.

Jeg synes det er naturlig med regjeringssamarbeid med Frp. Det vil skape forutsigbarhet, sier Friele til Aftenposten. Fremskrittspartiet fortjener respekt for sin størrelse og seriøsitet. Jeg er overbevist om at skal vi sørge for at den rødgrønne siden taper, så må vi finne en borgerlig plattform med konstruktivt samarbeid, fortsetter han. Høyre-ordføreren viser til den borgerlige samarbeidsmodellen i Bergen, som han mener bør kunne danne modell også i rikspolitikken: Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre sitter i byrådet, med en formell støtteavtale med Fremskrittspartiet. Carl I. Hagen som torsdag besøkte kaffehuset Friele i Bergen, lar seg begeistre over det Høyre-ordføreren sier. Det synes jeg er hyggelig. Jeg vet at det er diskusjoner i Høyre om dette, og at det er en rekke personer i Høyre og KrF som gjerne vil ha et bedre forhold til Frp, hevder han.