Fremtidsrettet rv 70 foreslått i Tingvoll

Alternativ 1 i reguleringsplanen for riksvei 70 Saghøgda-Meisingset er vedtatt i Tingvoll formannskap etter anbefaling fra Statens vegvesen.

Det skriver TidensKrav i en artikkel på sine nettsider.

Planprosjektleder Arne Hamre og assisterende planprosjektleder Anne Lene Helgetun i plan- og prosjekteringsseksjonen, rådet formannskapet i Tingvoll til å velge alternativ 1.

– Formannskapet gjorde et enstemmig vedtak på å gå for alternativ 1. Nå blir det spennende å se hva kommunestyret kommer fram til, sier ordfører Peder Hanem Aasprang.

Følger kommunestyret rådet fra Vegvesenet, kommer den nye veien til å gå ned mot Hanemsvatnet, passere sør for Malmhaugen og ned ved Myra like før Storbrua, skriver tk.no.

– All erfaring taler for at det er positivt å få gjennomgangs­trafikk og tungtrafikk bort fra boligkonsentrasjoner. Dette taler for å velge alternativ 1, råder Hamre og Helgetun i oversendelsesbrevet fra veivesenet til Tingvoll kommune.