Fremtidens kompetanse

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser spesielt på digitalisering, innovasjon og klima.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist04.01.2021

Statsbygg søker fremtidens kompetanse

Statsbygg leder en rekke av landets største og mest komplekse byggeprosjekter, og vi gir staten råd i viktige byggesaker med store nedslagsfelt. Til enhver tid har vi over 100 pågående prosjekter. Vi tar vare på noen av våre viktigste eiendommer, forvalter kulturarv, og drifter toppmoderne eiendommer. I Statsbygg ser vi alt fra museer, fengsler og ambassader til avanserte forskningsinstitusjoner og regjeringsbygg. Vi forvalter og drifter over 2300 bygninger i Norge og utlandet.

Med fremtidsrettede krav og innovative løsninger leder Statsbygg an i moderniseringen av byggenæringen og gjennom ambisiøse miljømål og tiltak er Statsbygg en pådriver for en grønnere næring. Vi jobber aktivt med å ta i bruk og videreutvikle ny teknologi og mer effektive driftsformer.

Alt dette - og mye mer - jobber statsbyggere med til daglig. Nå trenger vi flere engasjerte og kloke hoder til å bidra i dette arbeidet!

Vi har ti ledige stillinger i ulike avdelinger som alle passer godt for deg som nyutdannet! Oppstart august 2021. Les om stillingene her: https://www.statsbygg.no/karriere/fremtidenskompetanse

Vi søker

 • Assisterende prosjektledere
 • Rådgiver byggteknikk/geoteknikk
 • Miljørådgiver
 • Analytiker
 • Arkitekt
 • Innkjøpsrådgiver
 • Lønnsrådgiver
 • Regnskapsrådgiver
 • Rådgiver innen eiendom
 • Nettverksadministrator

Hvem ser vi etter?

Du må ha relevant utdanning på masternivå, interesse og engasjement for det aktuelle fagfeltet, samt beherske flytende norsk muntlig og skriftlig. Av personlige egenskaper ser vi etter deg som:

 • Evner å planlegge og jobber strukturert mot mål
 • Tar initiativ og er en pådriver for å nå mål og strategier
 • Trives med å jobbe i team og bygge relasjoner
 • Har gode kommunikasjonsevner

Her finner utdypende kvalifikasjonskrav og informasjon om de ulike stillingene: https://www.statsbygg.no/karriere/fremtidenskompetanse

Merk: Du må i søknadsprosessen oppgi hvilken stilling du søker.

Hvorfor Statsbygg?

Dette er en unik mulighet til å ta del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag. Som ansatt i Statsbygg får du utfordrende, lærerike og spennende arbeidsoppgaver i store og små prosjekter. Nyutdannede i Statsbygg forteller at de tidlig har fått ansvar i jobben, samtidig som de har hatt en fadder og gode kolleger å støtte seg til. Noe av det spesielle med Statsbygg er mangfoldet av faggrupper som jobber i samme virksomhet. Dette gjør at du blir en del av et sterkt fagmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Utover dette tilbyr vi

 • Faglig og personlige utviklingsmuligheter med gode muligheter for videreutdanning
 • Fleksibel arbeidstid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
 • Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ med kr. 500.000,- pr år
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du en god pensjons- og forsikringsordning, samt tilbud om boliglån til gunstig rente

Søk her

Vis flere stillinger: