Fremmet norske tunneler i Brasil

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) fremmet nylig norsk tunnelteknologi i Brasil.

I forbindelse med Nærings- og handelsminister Trond Giskes offisielle besøk til Brasil, arrangerte Innovasjon Norge en næringsdelegasjon i Rio de Janeiro. NFF er etablert som en trofast leverandør i slike forbindelser og også denne gangen ble de med på opplegget til Innovasjon Norge. Tematikken for næringslivsdelegasjonen var blant annet rettet mot olje- og gass hvor norsk teknologi knyttet til tunneler og underjordsanlegg er i fremste rekke globalt.

 NFF-formann Eivind Grøv kan fortelle at NFF og søsterorganisasjonen i Brasil arrangerte ett en dags program med hovedsaklig norske presentasjoner. Overskriften for dagen var ”Tunnelling for the oil- and gas industry”. Seminaret inneholdt foredrag om tunneler og bergrom for transport og lagring av olje- og gassprodukter. Ifølge Grøv ble forsamlingen forelagt både prøvde teknikker fra norsk aktivitet og fremtidige utfordringer.

 Tarcisio Celestino, formann i den Brasilianske tunnelforeningen innledet med å fortelle om planleggingen av et underjordsanlegg for lagring av hydrokarboner som var nær ved å bli gjennomført i Brasil på 80-tallet. Dette prosjektet ble imidlertid stoppet fordi miljøorganisasjoner og publikum mente det var tryggere for befolkningen i nærheten og miljøet at man fortsatte å lagre i ståltanker i dagen.

 Representanter fra Petrobras var også til stede under arrangementet. De ble ifølge Grøv overrasket når nordmennene fortalte at mer enn 30 kaverner for lagring av olje- og gassprodukter fortsatt er i operativ modus i Norge.

 Den brasilianske tunnelforeningen hadde invitert 25 av sine medlemmer til å komme og være med på opplegget. De fikk med seg en høytidlig åpning i plenum der Giske holdt hovedinnlegget, men der også lokale offisielle personer kastet glans over arrangementet og påpekte det langvarige og gode samarbeidet mellom Brasil og Norge. Samtlige av deltakerne, både norske og brasilianske, var gjester på den offisielle middagen der Nærings- og handelsministeren var vert.

 Eivind Grøv mener det var et vellykket arrangement, men tiden vil vise om det er et marked for norske tunneltjenester i Brasil.