Fremdeles lys i tunnelene

Statens vegvesen har ikke tenkt å slå av lyset for å spare strømpenger, verken langs veiene eller i de mange tunnelene her i landet. Det vil svekke trafikksikkerheten.

- Men på litt sikt kan det komme på tale å innføre intelligente veilys, det vil si veibelysning som kan dimmes ned når det ikke er trafikk, og som slår seg på når det er trafikk på veien, sier fagdirektør Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen. På spørsmål fra Samferdselsdepartementet i desember har Vegvesenet gjort rede for situasjonen. På riks- og fylkesveinettet er strømforbruket cirka 330 megawatt (MW). På det kommunale veinettet er strømforbruket rundt 230 MW. Trafikkteknisk utstyr og lys i tunneler og langs gang- og sykkelveier utgjør om lag 50 MW. Veilys reduserer dødsulykker i mørket med over 60 prosent. Samtidig blir personskadeulykkene redusert med rundt 30 prosent. De materielle skadene går ned med cirka 20 prosent. Veilys er derfor et av de beste tiltakene man har for å hindre trafikkulykker. Og det skal ikke være mulig å redusere veibelysningen uten at det vil føre til flere trafikkulykker. - Vi har derfor ikke anbefalt at vi slår av lyset langs veiene, sier Amundsen. Enøk-prosjekt Vegvesenet har derimot tanker om å redusere energiforbruket med 20-30 prosent om noen år. I 2003 vil det bli satt i gang et enøk-prosjekt som kan få stor betydning dersom det lykkes. E6 på strekningen Oslo-Gardermoen og nye E18 i Vestfold har veilys som kan dimmes når trafikken avtar.