Fredensborg Bolig slutter seg til grønne strakstiltak

Fredensborg Bolig tilslutter seg strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomsektorens veikart mot 2050.

- Vi skal være en ansvarlig boligutvikler som tar ansvar for samfunnet vi lever i. Det er naturlig for oss å utrykke dette ved å tiltre strakstiltakene, sier styreleder Tollef Svenkerud i Fredensborg Bolig i en pressemelding.

Fredensborg Bolig ble etablert i 2018 i partnerskap mellom Ivar Tollefsen sitt Fredensborg AS og Tollef Svenkerud. Selskapets ambisiøse visjon er å bli en av Norges ledende boligutviklere.

Allerede har selskapet opparbeidet seg en tomtebank på mer enn 5.000 boliger for utvikling i Østlandsområdet og i Trondheim.

Ansvar for lokalsamfunn og miljø

- Som boligbygger utvikler man eiendomsprosjekter som skal vare i generasjoner. Det medfører et ansvar overfor lokalsamfunnet og miljøet. I Fredensborg Bolig er vi bevisst på ansvaret og utvikler prosjekter som tar hensyn til omgivelsene, sier Svenkerud.

Ved å signere ti strakstiltak for boligutviklere forplikter Fredensborg Bolig seg til det bygges grønt i hele sin portefølje.

- Selskapet vil fremover konkretisere og implementere bærekraftsmålene i alle nye prosjekt, tilføyer daglig leder Magnus Aune Hvam.

- Vår motivasjon for å utvikle bærekraftige boligprosjekt har opphav i vårt verdigrunnlag. I tillegg tror vi boligkjøperen i stadig større grad vil etterspørre bærekraftige løsninger. Skal vi oppnå vår visjon om å bli en av Norges ledende boligutviklere er vi nødt til å imøtekomme og overgå markedets forventninger, også når det gjelder bærekraft og miljø, avslutter Svenkerud.

Samfunnet trenger bevisste boligbyggere

Strakstiltakene er en del av Eiendomsektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å bidra til bærekraftig omstilling i bygg- og eiendomssektoren. 43 selskaper har nå forpliktet seg til å gjennomføre de 10 tiltakene.

- Ved å signere på disse strakstiltakene forplikter Fredensborg Bolig seg til konkrete tiltak for å redusere klimagassutslipp, øke ressursutnyttelsen og skape boliger som er bra for både helsa, miljøet og lommeboka. Samfunnet trenger bevisste boligutbyggere som Fredensborg Bolig, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

- Det er inspirerende for Norsk Eiendom at stadig flere boligutviklere forplikter seg på veikartet. Vi ønsker Fredensborg Bolig velkommen inn i et godt selskap av ambisiøse boligutviklere, sier daglig leder i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer.