Fred. Olsen flytter kraftprosjekt ut av Norge

Skipsreder Fred. Olsen er misfornøyd med støtten fra norske myndigheter og flytter sitt prosjekt om å utvikle bølgekraft fra Norge til Storbritannia.

 

I snart tre år har Fred. Olsen brukt penger og tid på å utvikle teknologi for bølge- og tidevannsenergi i Norge. Nå er prosjektet inne i en fase hvor det kreves flere økonomiske tilskudd. Det har ikke norske myndigheter sagt seg interessert i. Derfor flyttes nå hele prosjektet til Storbritannia som lokker med investeringstilskudd, midler til videre forskning og til infrastruktur, skriver Aftenposten.

Pilotanlegget, bølgeplattformen «Buldra», har i tre år stått utenfor Jomfruland for testing og håpet var på lang sikt å etablere et miljøvennlig bølgekraftverk utenfor Karmøy. Disse planene er nå lagt på is.
- De fleste europeiske land har bedre incentivordninger enn Norge. Ikke minst møter vi en velvilje og interesse fra det offentlige. Her hjemme legges det til rette for utflagging, mener prosjektleder Tore Gulli.
I Norge satser myndighetene på teknologiutvikling innenfor CO2-rensing og offshore vindkraft. Rammevilkårene for utvikling av bølgekraft er ikke et satsingsområde.

- Det er synd hvis Fred. Olsens prosjekt havner utenlands, det synes jeg virkelig. Samtidig forstår jeg at kostnadskrevende teknologiprosjekter som dette går til land der rammene er bedre, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).