Frasier seg millioner, men tar ikke selvkritikk

Konsernsjef Eivind Reiten i Hydro mener opsjonsgevinsten på 28 millioner var korrekt, men han frasier seg likevel 7,8 millioner kroner for å skape ro rundt selskapet.

Disse gir fra seg Hydro-gevinster

Konsernsjef Eivind Reiten - 7,8 millioner kroner
Økonomidirektør John Ove Ottestad - 3,1 millioner kroner
Konserndirektør Olje & energi: Tore Torvund - 3,1 millioner kroner
Konserndirektør Aluminium Metal Torstein Dale Sjøtveit - 2 millioner kroner
Konserndirektør Aluminium Products Svein Richard Brandtzæg - 2 millioner kroner Juridisk direktør Odd Ivar Biller - 0,9 millioner kroner
Kommunikasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen - 0,8 millioner kroner
Personaldirektør Anne Harris - 0,8 millioner kroner

På en pressekonferanse etter det ekstraordinære møtet i bedriftsforsamlingen i Hydro mandag kveld ville ikke Eivind Reiten ta selvkritikk for størrelsen på den omstridte opsjonsgevinsten. Men de sterke reaksjonene fra allmennheten og det politiske miljøet gjorde at han valgte å frasi seg 50 prosent av markedsverdien som er satt på opsjonene tildelt i 2005 og 2006.

Dette utgjør 7,8 millioner, og han vil motta en samlet utbetaling på 19,9 millioner kroner.

Også de sju andre konserndirektørene i Hydro frasier seg opsjonsverdier fra 800.000 til 3,1 millioner kroner.

Uforberedt på reaksjoner
Reiten sier han ikke vil delta i en mediedialog om sin egen medvirkning til opsjonspakken. Han vil ikke svare på beskyldningene om inhabilitet.

- Hele sakskomplekset er grundig redegjort for i bedriftsforsamlingen. Jeg har ikke tenkt å diskutere detaljer offentlig. Min lojalitet ligger hos selskapet, og alle mine redegjørelser skjer i forhold til selskapets styrende organer, sier han.

Han sier det ville være arrogant å si at han ikke har lært noe av prosessen, men mener ikke at det i utgangspunktet var noe galt med opsjonens størrelse.

- Man må ta inn over seg reaksjonene ute i allmennheten og i det politiske miljø. Jeg hadde ikke ventet de voldsomme reaksjonene, sier han.

Innrømmelse
Næringsminister Dag Terje Andersen (Ap) mener Hydro-sjef Eivind Reiten innrømmer at opsjonsgevinsten var for stor når han nå sier fra seg deler av beløpet.

- Konsernledelsen har erkjent at beløpene var for store, sa næringsministeren til NTB etter møtet i Hydros bedriftsforsamling.

- Utfallet av saken viser at det var riktig av oss å reise spørsmålet og at det var riktig av regjeringen å engasjere seg, sier Andersen.

Han orienterte statsminister Jens Stoltenberg etter møtet i bedriftsforsamlingen.

Viktig lederinnsats
Reiten avviser at Hydros høye aksjekurser skyldes høye priser på olje og aluminium mer enn ledelsens innsats.

- Sammenlignet med tilsvarende selskaper har Hydro hatt en verdiutvikling som er to-tre ganger større, sier han.

Under det ekstraordinære møtet i bedriftsforsamlingen i Hydro mandag kveld ble det også enstemmig uttrykt tillit til at styret opptrådte forsvarlig da det behandlet opsjonssaken.

I en pressemelding fra Hydro mandag kveld sier bedriftsforsamlingen seg tilfreds med at ledelsen frivillig reduserer sine opsjonsgevinster.

- Bedriftsforsamlingen ser dette som et viktig bidrag til å skape ro om selskapet, hvilket vil gi styret og konsernledelse det nødvendige grunnlag for å videreutvikle Hydro som et av Norges mest sentrale selskap, skriver selskapet.
De ansattes representanter i bedriftsforsamlingen har vært svært kritiske til opsjonsutbetalingene. Under det lange møtet mandag ga de også uttrykk for at reduksjonene som ledelsen i selskapet tilbød var for små. De ønsket imidlertid ikke å bidra til mer uro om Hydro og istemte sin tillit til styret sammen med resten av bedriftsforsamlingen.

- Sjenerøst av ledelsen
Styreleder Elisabeth Grieg er svært glad for tilliten fra bedriftsforsamlingen.
- Vi hadde en juridisk bindende avtale, og jeg er glad for at konsernledelsen bidro med et så sjenerøst tilbud om å redusere opsjonsverdiene, sier hun.
Leder av bedriftsforsamlingen Svein Steen Thomassen sier at bedriftsforsamlingen har full tillit til styret, og mener det har utvist godt skjønn i denne saken, selv om det nye vedtaket innebærer at både Reiten og de øvrige medlemmene av konsernledelsen frasier seg deler av gevinsten.

- Det var en vanskelig situasjon for Hydro, og vi måtte skape ro i rekkene for alle grupper. Vi anser at styrets beslutning var lovlig, sier Steen Thomassen.