Frank Henning Holm til BNL/NHO

Den tidligere toppsjefen i Norges byggforskningsinstitutt, Frank Henning Holm, er flyttet inn i nytt kontor i Essendropsgate 3 på Majorstuen i Oslo.

Han skal arbeide både for BNL og NHO ut fra eget firma. Han skal arbeide med forskning- og utviklingsstrategi for byggenæringen. Han er veldig opptatt av de muligheter den nye teknologien gir med hensyn til kostnadseffektivisering og produktivitetsøkning i næringen.