Fra minus til pluss for Byggma

Byggma-konsernet oppnådde et resultat før skatt i 2. kvartal 2020 på 28 millioner kroner mot minus 7,9 millioner kroner i samme periode i 2019.

Resultat før skatt i første halvår 2020 ble 54,2 millioner kroner mot 24,0 millioner kroner i første halvår 2019.

I 2. kvartal 2020 ble driftsresultatet 35,9 millioner kroner mot minus 3,9 millioner kroner i samme periode i 2019.

Utviklingen i driftsresultat i andre kvartal 2020 er negativ i Bjelkesegmentet, mens de øvrige segmentene har høyere driftsresultat sammenlignet med samme periode i2019.

Byggmakonsernets salgsinntekter i andre kvartal 2020 ble 490,6 millioner kroner, som er 73,4 høyere enn tilsvarende periode i 2019. Også her bidrar alle områdene unntatt bjelker med vekst.

- Konsekvensene av COVID-19 pandemien har i 1. halvår 2020 vært begrenset for Byggma. Ordreinngangen er god, og produksjonen ved fabrikkene og leveranser tilkundene går hovedsakelig som planlagt. Konsernledelsen og ledelsen i de enkelte datterselskaper følger situasjonen nøye og har gjort tiltak for å begrense eventuelle negative konsekvenser utbruddet kan få for ansatte og driften, skriver selskapet i en børsmelding.

- Dersom byggevareutsalg og byggeprosjekter stenger og stopper opp, vil dette kunne få innvirkning for Byggma. Videre vil eventuelle begrensninger enkelte land gjør på varehandel, kunne få innvirkning på tilgang til innsatsfaktorer i produksjonen og salgsinntekter fra disse landene. Tilgangen på innsatsfaktorertil produksjonen er intakt, og vesentlige deler av innsatsfaktorene kommer fra Norge og Sverige. Stengning av grenser har kun i begrenset grad medførtforsinkelser eller uteblitte leveranser til kundene, legger de til.