Foto: Treteknisk

Fra leserne: Ny utførelsesstandard vil gi færre feil

Forslaget til ny utførelsesstandard for trekonstruksjoner som nå er ute på høring tar tak i utfordringene med feil og skader på bygninger, og skal være et verktøy for å sikre god byggkvalitet, skriver Kristine Nore og Preben Aanensen i Treteknisk.

I en rekke innlegg og kommentarer i løpet av sommeren har det blitt pekt på at omfanget av feil og skader på bygninger fortsatt er for stort (SINTEF Byggforsk «Lærer ikke byggenæringen av egne feil?» (20.07.), Dr. ing. Esben Jonsson «Mangel på fokus og kontroll skaper byggfeil» (27.07.) og Svein Bjøberg «Byggefeil og – skader på dagsorden nok en gang» (07.08)).

Det vises i tidligere innlegg til at byggeprosessen har blitt mer komplisert, med mange aktører og at det prosjekteres og omprosjekteres i utførelsesfasen. Det overordnede målet for den nye utførelsesstandarden er nettopp å få en god kobling mellom partene i en byggesak, med tydelig kommunikasjon og påvisning av tilstrekkelig konstruksjonssikkerhet i henhold til plan- og bygningsloven og prosjekteringsstandardene. Ansvarsfordelingen vil bli enklere. Utførelsesstandarden vil sikre at antakelser i prosjekteringen blir overført til utførende, samt sette rammer for strukturert kommunikasjon i byggeprosessen. Slik reduseres behovet for detaljerte beskrivelser som kan være en kilde til byggefeil og redusert byggekvalitet. Forslaget som nå er på høring er resultatet av to og et halvt års intensivt arbeid utført av en bredt sammensatt arbeidsgruppe under komiteen SN/K077 i Standard Norge. Arbeidsgruppen har vært ledet av Treteknisk.

Uførelsesstandarden vil også være et hjelpemiddel for en bestiller som skal angi tekniske krav til utførelsen av byggeprosjekter, og den stiller krav knyttet til kvalitetsstyring. Kontroll av utførelsen er viktig for å redusere feil og mangler for å levere sluttproduktet som forventet. Standardforslaget definerer ulike typer utførelsesklasser som stiller krav til kompetansen til personell og type/omfang av kontroll. Avhengig av konstruksjonens utførelsesklasse, bestemmes nødvendig nivå for kontroll under utførelse.

For å hindre fuktskader forårsaket av utførelsesfeil omfatter standardforslaget også fuktsikkerhet i byggeprosessen. Plan- og bygningsloven stiller allerede krav til at byggverk skal oppføres fuktsikkert, men lovkravet er vanskelig å tolke. I forslaget til ny standard angis anbefalt fuktnivå som skal overholdes under bygging og før lukking, hvordan fuktsikring skal beskytte væreksponerte konstruksjonsdeler og kontroll gjennom hele byggeprosessen. Det innføres tre værbeskyttelsessklasser for å forenkle fuktsikring av byggeprosjekter.

Markedet og antall aktører innen trebyggeri øker. Nye, innovative byggemetoder og løsninger ser dagens lys. Trekonstruksjoner strekker seg opp i høyden og krav og ønsker om miljøvennlige løsninger og god design gjør tre til et attraktivt materiale. Forslaget til utførelsesstandard for trekonstruksjoner er ute på høring fram til 15. august og innspill mottas gjerne. Når den tas i bruk er målet at den skal være et godt hjelpemiddel for både bestillere, prosjekterende og utførende aktører, samt sikre god byggkvalitet og færre feil.

Høringsforslaget med link til kommentarskjema: http://enquiry.standard.no/Home/Details/1013