Fra glassverk til boliger

Rivingsarbeidene har nå pågått rundt en måned på Moss Glassverk. Om noen år skal området været omgjort til 430 nye boliger.

Selvaagbygg og OBOS er utbyggere, og reguleringsplanen er nå til behandling i kommunen. -Dette blir sentrumsnære boliger som samtidig vil ha et markant grøntpreg. Utbyggingen vil gi hele området et løft og det er nedlagt mye arbeid for å sikre tilpasningen mellom ny og gammel bebyggelse, sier Egil Naumann i Selvaagbygg. -Det er godt å være i gang. Vi har registrert at det i forkant var mye bekymring blant naboene for hvordan rivingen skulle foregå, men vi har nå fått signaler om at mange faktisk ikke registrerte at rivearbeidene var satt i gang før langt ut i prosessen, fortsetter Naumann. Gjenvinnes Moderne rivingsarbeid har fokus på gjenvinning og gjenbruk, og det stilles strenge krav til både prosessen og hvordan materialet skal håndteres. Tre, jern og betong blir nøye sortert. Også gamle armaturer og strømledninger blir håndtert spesielt. Svært mye av bygningsmaterialet skal brukes på nytt og et lokalt firma som har spesialisert seg på resirkulasjon av materialer og utstyr har hentet ut det de mener kan gjenbrukes. Betong som ikke er forurenset skal blant annet brukes til å fylle kjellere som ikke rives. Støv i forbindelse med riveprosessen er heller ikke noe problem. Ved støvende arbeider vil det bli vannet kontinuerlig.