Fra Fellesforbundet til Norsk industri

Fra 14. mai i år er Jeanette Iren Moen ansatt som fagsjef i Energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri. 

Jeanette Iren Moen. Foto: Fellesforbundet

Moen skal primært arbeide med klima- og energirelaterte spørsmål. Hun kommer fra jobb som strategisk rådgiver for forbundsledelsen i Fellesforbundet i samfunns- og næringspolitiske spørsmål. 

Moen var i 2009 - 2013 politisk rådgiver og statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet.