Forvitrer vannkraftekspertisen?

Utbygging av vannkraft har i en mannsalder vært en norsk paradegren. Nå er det meste av norsk vannkraft bygget ut, og få nordmenn velger å utdanne seg innenfor dette fagområdet, melder Universitetsavisa.

Tida for de store utbygginger er over, men vi trenger fortsatt mange fagfolk innenfor dette feltet, sier seniorrådgiver Anne Thidemann hos Energibedriftenes Landsforening (EBL). For å bedre rekrutteringen til faget, har EBL etablert en ny nettportal, energiutdanning.no.