– De nordiske landene - og Norge i særdeleshet - fokuserer betydelig på utvikling og produksjon av fornybar energi, sier  Halvard Homme, regiondirektør Norden i Achilles.

Foto: Trond Joelson

Forventer storinnrykk til Achilleslive-konferansen

17-18. september går Achilleslive-konferansen av stabelen på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Her samles store deler av den norske og nordiske energisektoren.

– På Achilleslive-konferansen i Oslo vil ledende nordiske energiselskap presentere konkrete anskaffelses- og investeringsplaner, og du kan møte 60 sentrale innkjøpere og ledere fra disse selskapene, sier Halvard Homme, regiondirektør Norden i Achilles.

– De nordiske landene - og Norge i særdeleshet - fokuserer betydelig på utvikling og produksjon av fornybar energi. Delvis forankret i EUs klimamålsetting. Dette leder til store investeringer i kraftbransjen, både på nyanlegg samt oppgradering av eksisterende anlegg. For å kunne realisere prosjektene er det for kraftbransjen viktig å sikre gode leverandører – i konkurranse med andre bransjer hvor det også er betydelige investeringsplaner. Videre er det viktig å ha tilgang til den seneste teknologien i markedet – det skjer en svært rask utvikling innen bransjen på dette området, ”Smart Grids” og Vindkraft er to eksempler, sier Homme.

Achilleslive ble første gang arrangert i 2012

– Det ble en stor suksess med gode tilbakemeldinger på konseptet, og praktisk talt fullbooket. Innkjøpsledere og toppledere i energiselskapene vil på årets Achilleslive presentere utviklingstrekk og forretningsmuligheter. Spesiell gjest er olje- og energiminister Tord Lien, legger Homme til.

I tillegg til konferanseprogrammet får registrerte deltagere en mulighet til å diskutere forretningsmuligheter med innkjøpslederne gjennom en-til-en møter på speed networking, som løper parallelt med konferansen.

– Gjennom hele konferansen er det tilrettelagt for nettverksbygging og “mingling” – både under kveldsarrangement og pauser/serveringer, sier Homme.

Hovedmålgruppen er nordiske kraftselskaper og leverandørindustrien. Fra kraftselskapene deltar i hovedsak ledere innen anskaffelses/innkjøp og utbygging/investering

– For leverandørindustriens side er det viktig å forstå hvilke krav og forventninger de nordiske energiselskapene har – det være seg på områder som miljø, HMS, etikk og samfunnsansvar osv. Konferansen er således en arena hvor leverandørindustrien får en god oppdatering på bransjens investerings-/anskaffelsesplaner, og hvordan man som leverandør kan "nå frem" i dette svært interessante markedet, legger han til.