Forventer oppstart av veiselskapet

Allerede før regjeringen Solberg tiltrådte kom tankene om et nytt statlig veiselskap på banen. Nå ser byggenæringen frem til at dette blir startet opp og at startkapitalen sikres gjennom statsbudsjettet som lanseres onsdag formiddag – og at selskapet dermed blir operativt i løpet av 2015.

Etableringen av veiselskapet har vært en av fanesakene til den nye regjeringen – og skal være det fremste virkemiddelet til å få raskere og mer sammenhengende utbyggingen av de viktigste samferdselsårene i veinettet.

Det er store forventinger til hva selskapet vil innebære for oppbyggingen av veinettet, men det er også stor usikkerhet hva dette konkret vil medføre av nyheter innen sektoren.

Vi har fått noen signaler som for eksempel at det innen visse områder skal fungere som Avinor, ved å få sin egen økonomi. Dermed kan de også låne penger med en statlig garanti i bunn.Målet til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen er at selskapet også skal kunne snu seg raskere rundt og planlegge samt gjennomføre større utbygginger enn hva som er tilfelle i dag. I dag tar det altfor lang tid fra man starter planleggingen til spaden settes i jorda. Veiselskapet også kunne ta opp svingninger i markedet bedre enn hva man har sett tidligere. Hovedmålet skal være å unngå klattvise utbygginger – ikke minst ved at man slipper å jobbe etter årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Da er det selvsagt viktig at selskapet nå kommer i gang – og at det settes av penger til en oppstart og en solid startkapital i budsjettet for 2015. Det vil gå noe tid før et slikt selskap er oppe og går for fullt. Anleggsnæringen har nå ventet på hva som konkret skal komme rundt veiselskapet, og vi håper vi får en god avklaring på dette onsdag.

Vil vi få en helt ny hverdag eller vil det meste i hovedsak bli som før.