Forventer økt prisvekst neste år

Neste år må du belage deg på dyrere varer og tjenester, i hvert fall hvis tall fra den siste TNS Gallup-undersøkelsen holder stikk.

TNS Gallups såkalte forventningsundersøkelse for fjerde kvartal i år viser at det er ventet økt prisvekst de neste tolv månedene. Økonomene forventer en prisstigning i løpet av det neste året med en oppgang på 0,2 prosentpoeng, til 1,9 prosent. Arbeidslivsorganisasjonene forventer på sin side at prisstigningen vil øke med 0,4 prosentpoeng, og ende på 2,2 prosent. Næringslivslederne og husholdningene forventer at veksten går opp fra henholdsvis 1,9 og 2,6 prosent til 2,4 og 2,8 prosent. Undersøkelsen viser videre at det er ventet fortsatt bedring i lønnsomheten i bedriftene neste år, samtidig som veksten i sysselsettingen vil bli mer avdempet enn den har vært hittil. Andelen næringslivsledere som forventer færre ansatte om ett år, har nå økt med 5 prosentpoeng, til 14,3 prosent. Om lag halvparten av bedriftene venter imidlertid å ha like mange ansatte hos seg om tolv måneder som det de har i dag. Forventningsundersøkelsen fra TNS Gallup utføres hvert kvartal på oppdrag fra Norges Bank.