Forventer høyere prisvekst

Både økonomer, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger forventer høyere prisvekst på kort sikt.

Det viser forventningsundersøkelsen Perduco gjennomfører for Norges Bank hvert kvartal.

Økonomenes forventninger til prisstigningen om tolv måneder steg fra 2,1 prosent i fjerde kvartal 2010 til 2,3 prosent i første kvartal 2011. Partene i arbeidslivet forventer i første kvartal 2011 en prisstigning om tolv måneder på 2,4 prosent.

Dette er en oppgang på 0,3 prosentpoeng siden forrige kvartal. Næringslivslederne forventer en generell prisstigning om tolv måneder på 2,7 prosent, en oppgang på 0,3 prosentpoeng siden fjerde kvartal 2010.

Husholdningene forventer at prisene skal stige med 3,6 prosent i løpet av det neste året. Dette er en oppgang på 0,4 prosentpoeng siden forrige kvartal.

Fra januar 2010 til januar 2011 var prisveksten på bare 0,7 prosent, justert for avgiftsendringer og energivarer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.