Forventer gode tider for byggenæringen i 2019

Byggenæringen har vært gjennom noen meget gode år - med stadig vekst i aktivitetsnivået. 2019 ser også lovende for byggenæringens virksomheter.

Prognosesenteret har nå laget nye prognoser på vegne av BNL. Dette er i hovedsak positiv lesning. Man forventer vekst innen alle sektorer, foruten boligmarkedet. På grunn av stadig bedring i næringslivets totale aktivitet, forventer man en sterk økning innen yrkesbygg. Veksten er på hele 8,8 posent – og man forventer et nivå man ikke har sett på mange år. Innen anlegg, som også tidligere kommunisert, forventer man en vekst – og dette er en vekst som vil pågå gjennom flerre år – fra et allerede rekordhøyt nivå.

Også innen ROT-markedet forventer man gode tider, både innen privatmarkedet og yrkesbygg. Her er veksten noe lavere – men dette vil fortsatt vært et viktig bidrag for deler av næringen.

Det markedet hvor usikkerheten er størst – og hvor vi ikke kan forvente en økning, er boligmarkedet. Her skal igangsettingen dempes noe - men nedgangen skal ifølge prognosene bli kortvarig. Allerede i 2020 skal dette markedet oppover igjen. Ifølge Boligmarkedsbarometeret i regi av NBBL er holdningen til boligmarkedet i ferd med å snu. Barometeret bryter nå en fallende trend og stiger fra 0,9 i oktober til 2,6 i november. Den moderate oppgangen skyldes økt tro på stigende boligpriser, samt noe lavere renteforventninger. Det er ikke uvanlig at nordmenn generelt har gode forhåpninger om boligmarkedet – ikke minst med tanke på egen bolig. Tiden fremover vil vise hvordan markedet vil utvikle seg - her sitter ingen med fasiten – og endringer på rentenivået, arbeidsledigheten og den generelle utviklingen i næringslivet for øvrig vil påvirke boligutviklingen. Det meste tyder likevel på at en flat utvikling vil holde seg en periode fremover – før vi kan forvente en svak økning i markedet.

Overordnet ser det dermed ut til at vi kan se frem mot et nok et godt år for byggenæringens virksomheter. 2019 vil gi mange nye oppdrag – og en stabilt høy aktivitet over store deler av landet. Så får vi se om virksomhetene klarer å skape resultater som matcher aktivitetsnivået.