– Befolkningsvekst og urbanisering gjør at det må bygges mange boliger i Norge de neste årene, spesielt i og rundt de store byene, sier BNL-sjef Jon Sandnes. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Fortsatt vekst i byggenæringen

Tall fra BNLs markedsrapport viser en vekst på 4,2 prosent i år. Det er anleggsektoren og bygging av nye boliger som skaper vekst og arbeidsplasser i byggenæringen.

Igangsetting av nye boliger er på det høyeste nivået siden 1980, spesielt kraftig er veksten i Oslo og omegn. Prognosene viser en forventet vekst i 2016 på 16,8 prosent og totalt venter vi en igangsetting på 34 000 nye boliger.

– Befolkningsvekst og urbanisering gjør at det må bygges mange boliger i Norge de neste årene, spesielt i og rundt de store byene. Det viktigste politikerne nå kan gjøre for å sikre tilgang på nok boliger er å legge til rette for fortetting rundt knutepunkt og effektive planprosesser, sier BNL-sjef Jon Sandnes.

Bevilgningene til vei og jernbane er historisk høye. Etter moderat vekst i 2015 er det store forventninger til vekst i anleggsmarkedet de neste årene. Fra 2015 til 2018 ligger det an til at samlet anleggsproduksjon vil øke med vel 25 prosent. Veksten i vedlikeholdsmarkedet blir moderat, men investeringene ser ut til å vokse med hele 35 prosent i perioden.

– Det skal bygges mange store og spennende prosjekter i årene som kommer. Det er viktig at disse prosjektene brukes til å sikre verdiskaping, sysselsetting og skatteinntekter til Norge. Avgjørende for verdiskapingen vil være at kontraktene rigges slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen, sier Sandnes.


Oljebremsen legger en demper på etterspørselen etter private næringsbygg, men ser ut til få mindre effekt på samlet byggeaktivitet enn tidligere ventet. Fallende industriproduksjon, vareforbruk og sysselsetting reduserer bygge-etterspørselen, mens lave renter og svak krone bidrar til at det blir bygget en del nytt. Det har blitt igangsatt uvanlig mye lagerbygg hittil i år, mens industribygg går ned fra et relativt høyt 2015-nivå. Bygging for det offentlige er ventet å øke, men ligger etter skjema i år. Mer netthandel og ledig kontorareal gjør at vi ikke forventer like stor vekst i dette markedet.

ROT-boligmarkedet var på 69,9 mrd. kroner i 2015. Til tross for svakere vekst i norsk økonomi, venter vi at ROT-boligmarkedet vil vokse i et moderat tempo fremover, noe av denne veksten skyldes økning i utbetalingene etter naturskader.

– Nordmenn ser ut til å pusse opp stadig mer. Tilbakemeldinger fra våre bedrifter viser at de ikke i like stor grad får ta del i denne veksten fordi de blir utkonkurrert av useriøse aktører, sier Sandnes.

ROT-yrkesbyggmarkedet var på om lag 76 mrd. kr. i 2015. Dårligere tider i norsk økonomi legger en demper på ROT-etterspørselen fra næringslivet, mens ekstra bevilgninger til vedlikehold og renovering av offentlige bygg i regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet motvirker en sterkere oppbremsing.

BNLs markedsrapport 2. halvår 2016 inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge og anleggsmarkedet.