Fortsatt vekst i boligbyggingen

Byggeboomen her til lands ser ut til å fortsette, og SSB-tallene viser en økning på nesten 21 prosent.

I perioden januar til april i år er det registrert igangsatt 9 793 nye boliger, mot 8 118 nye boliger i tilsvarende periode i 2004. Trenden viser at veksten i boligbyggingen flatet ut sommeren 2004, og har siden ligget stabilt på et høyt nivå. Bruksareal igangsatt til boliger i årets fire første måneder var 1 178 300 kvadratmeter, en økning på 19,9 prosent fra samme periode i fjor. Også for andre bygg enn boliger er det igangsatt mer bruksareal i årets fire første måneder enn i tilsvarende periode i fjor. Det er igangsatt 320 700 kvadratmeter bruksareal til fritidseiendommer og garasjer og 920 400 kvadratmeter bruksareal til næringsbygg, en økning på henholdsvis 11,7 og 4,2 prosent.