Fortsatt vekst for bygg og anlegg

For bedriftene i bygge- og anleggsbransjen økte omsetningen med 14,2 milliarder kroner i perioden januar-august i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 13,7 prosent, melder SSB.

Totalt omsatte bedriftene innenfor bygge- og anleggsbransjen for 117,8 milliarder kroner de åtte første månedene av 2005. Alle næringshovedgruppene hadde omsetningsvekst i denne perioden i forhold til samme periode året før. Størst økning hadde bedriftene i næringshovedgruppen annen bygge- og anleggsvirksomhet med 17,1 prosent. Omsetningen for 4. termin (juli og august) i år økte med 15,1 prosent sammenlignet med 4. termin i fjor. Også i denne perioden var det næringshovedgruppen annen bygge- og anleggsvirksomhet som økte mest, med 18,8 prosent. Bygge- og anleggsbedriftene lokalisert i Akershus hadde størst økning i omsetningen i perioden januar-august 2005 sammenlignet med samme periode året før. Veksten var på 21,3 prosent. Bare Finnmark Finnmárku hadde en nedgang i omsetningen i denne perioden. Her ble det omsatt for 8 prosent mindre enn i tilsvarende periode i fjor. All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.