Fortsatt stengt etter ras ved Årdal

De fleste hovedveiene i Sogn og Fjordane ble åpnet i løpet av tirsdag etter den voldsomme nedbøren mandag, men riksvei 55 til Årdal er fortsatt stengt.

Det medfører at flere tusen mennesker er uten sin viktigste veiforbindelse. Hydro Aluminium Årdal var lenge truet av driftsstans, mens slapp gjennom med den første transporten mellom kaia og aluminiumsfabrikken i Øvre Årdal tirsdag ettermiddag. Tar tid En driftsstans her ville ha vært en katastrofe. Vi er glad vi unngikk det, sier plassjef Ove Bakke ved Hydro Aluminium Årdal til NTB. Det er en 12 kilometer lang strekning mellom sjøen og fabrikken som nå er midlertidig åpnet, og som gjør at Hydro kan frakte anoder og aluminiumoksid til fabrikken og ferdige varer fra fabrikken til kaia. Vanligvis går det en transport hvert fjerde minutt på denne strekningen. Senioringeniør Åsmund Espe ved Statens vegvesen region Vest sier til NTB at riksvei 55 fra Fodnes til Øvre Årdal er stengt flere steder, og det er et omfattende sikringsarbeid som må gjøres før veien igjen kan åpnes for alminnelig trafikk. Espe sier at det kan ta mange dager før strekningen Årdalstangen-Fodnes kan gjenåpnes. Det blir satt inn en ferje for vanlige passasjerer på strekningen Mannheller-Årdalstangen, opplyser Vegvesenet. Over fjellet Eneste veiforbindelse til Årdal er østover på fjellveien Årdal-Tyin, som er sårbar for dårlig vær og som kan være nattestengt. Vi har hatt en tett dialog med Vegvesenet og helseforetaket om ambulansetjenesten til Årdal, og det er nå på plass en ambulanseberedskap som er basert på båttransport, sier beredskapssjef Haavard Stensvand i Sogn og Fjordane til NTB. Stensvand sier at situasjonen har vært spesiell denne gangen. Ofte er det de ytre delene av fylket som rammes hardt når naturkreftene slipper seg løs. Denne gangen var det de indre delene som ble mest rammet av store nedbørsmengder og ras, sier han. Han sier at det ikke er noen god situasjon at den eneste veien folk i Årdal har er over et fjell som kan være nattestengt. Evakuering I Sogn og Fjordane var det også evakuering av flere familier i Fjaler og Lærdal mandag. I løpet av tirsdag har geologer undersøkt rasområdene. Det var atskillig lavere temperaturer tirsdag, og ikke så mye nedbør. Dette har stabilisert massene og gjort situasjonen enklere for mannskapene som har jobben med å reparere skadene som er gjort i uværet. Til sammen tre familier, en i Fjaler og to i Lærdal, er fortsatt evakuert. Det er vanskelig å si når, eller om, de kan flytte tilbake, sier fylkesberedskapssjef Stensvand. To familier har i løpet av tirsdag fått flytte tilbake til husene sine. I tillegg til riksvei 53 til Årdal er riksvei 50 Aurland-Hol fortsatt stengt mellom Vassbygdi og Aurland. Et stort antall fylkesveier er også stengt. Den viktige veiforbindelsen mellom Sogndal og Leikanger på riksvei 55 ble åpnet tirsdag. Det medfører at flere tusen mennesker er uten sin viktigste veiforbindelse. Hydro Aluminium Årdal var lenge truet av driftsstans, mens slapp gjennom med den første transporten mellom kaia og aluminiumsfabrikken i Øvre Årdal tirsdag ettermiddag. Tar tid En driftsstans her ville ha vært en katastrofe. Vi er glad vi unngikk det, sier plassjef Ove Bakke ved Hydro Aluminium Årdal til NTB. Det er en 12 kilometer lang strekning mellom sjøen og fabrikken som nå er midlertidig åpnet, og som gjør at Hydro kan frakte anoder og aluminiumoksid til fabrikken og ferdige varer fra fabrikken til kaia. Vanligvis går det en transport hvert fjerde minutt på denne strekningen. Senioringeniør Åsmund Espe ved Statens vegvesen region Vest sier til NTB at riksvei 55 fra Fodnes til Øvre Årdal er stengt flere steder, og det er et omfattende sikringsarbeid som må gjøres før veien igjen kan åpnes for alminnelig trafikk. Espe sier at det kan ta mange dager før strekningen Årdalstangen-Fodnes kan gjenåpnes. Det blir satt inn en ferje for vanlige passasjerer på strekningen Mannheller-Årdalstangen, opplyser Vegvesenet. Over fjellet Eneste veiforbindelse til Årdal er østover på fjellveien Årdal-Tyin, som er sårbar for dårlig vær og som kan være nattestengt. Vi har hatt en tett dialog med Vegvesenet og helseforetaket om ambulansetjenesten til Årdal, og det er nå på plass en ambulanseberedskap som er basert på båttransport, sier beredskapssjef Haavard Stensvand i Sogn og Fjordane til NTB. Stensvand sier at situasjonen har vært spesiell denne gangen. Ofte er det de ytre delene av fylket som rammes hardt når naturkreftene slipper seg løs. Denne gangen var det de indre delene som ble mest rammet av store nedbørsmengder og ras, sier han. Han sier at det ikke er noen god situasjon at den eneste veien folk i Årdal har er over et fjell som kan være nattestengt. Evakuering I Sogn og Fjordane var det også evakuering av flere familier i Fjaler og Lærdal mandag. I løpet av tirsdag har geologer undersøkt rasområdene. Det var atskillig lavere temperaturer tirsdag, og ikke så mye nedbør. Dette har stabilisert massene og gjort situasjonen enklere for mannskapene som har jobben med å reparere skadene som er gjort i uværet. Til sammen tre familier, en i Fjaler og to i Lærdal, er fortsatt evakuert. Det er vanskelig å si når, eller om, de kan flytte tilbake, sier fylkesberedskapssjef Stensvand. To familier har i løpet av tirsdag fått flytte tilbake til husene sine. I tillegg til riksvei 53 til Årdal er riksvei 50 Aurland-Hol fortsatt stengt mellom Vassbygdi og Aurland. Et stort antall fylkesveier er også stengt. Den viktige veiforbindelsen mellom Sogndal og Leikanger på riksvei 55 ble åpnet tirsdag.