Fortsatt stans i arbeidet i Ellingsøytunnelen

Det vil fortsatt være stans i alt arbeid i Ellingsøytunnelen ved Ålesund i påvente av svar fra Arbeidstilsynet på prosjekts anke.

Dette betyr at det vil være fri ferdsel i Ellingsøytunnelen inntil endelig svar foreligger, trolig i løpet av januar måned, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. - I vår klage på Arbeidstilsynets vedtak om stans i rehabiliteringsarbeidet, ba vi om tillatelse til å drive anleggsarbeidet mens ankebehandlingen pågår. Dette ble altså avslått, noe som betyr full stans inntil svaret fra Arbeidstilsynet foreligger. Nattarbeid har vært vurdert, men konklusjonen er at nattarbeid ikke blir startet opp nå. Vår vurdering er at nytten ikke står i forhold til de ulemper dette vil medføre for trafikantene på så kort varsel. Når svaret fra Arbeidstilsynet foreligger, vil det bli gjort en ny vurdering i forhold til gjennomføringen av arbeidet, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland.