Fortsatt røde tall i NCC

NCC-konsernet sliter fortsatt med røde tall på bunnlinjen, men det er forbedring å spore i regnskapet for første kvartal.

Nettoomsetningen i perioden ble 11.434 millioner svenske kroner, som er en drøy halv milliard svenske kroner bedre enn samme kvartal i fjor.

- NCCs første kvartal i 2019 var på linje med samme periode i foregående år. Omsetningen økte noe, og driftsresultatet ble minus 352 millioner svenske kroner, mot minus 364 millioner kroner i fjor. Positivt for kvartalet var ordreinngangen, resultatforbedringer innen bygg og anlegg samt bedre likviditet fra den løpende driften, sier konsernsjef Tomas Carlsson i NCC i en kommentar.

NCC rapporterer ikke egne tall for Norge, så vi vet ikke nøyaktig hvordan den norske virksomheten har påvirket konserntallene. Men i kvartalsrapporten trekkes den norske anleggsvirksomheten frem som et lyspunkt for NCC Infrastructures.

«Resultatet var svakt positivt takket være et bedre resultat i den norske delen, men påvirkes fortsatt av de justeringene i prosjektporteføljen som ble gjort i 2018».