Fortsatt rekordhøy boligprisvekst

Boligprisene steg med 1,4 prosent i oktober, korrigert for sesongvariasjoner. Boligprisene er nå 12 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisutviklingen i oktober er historisk sterk. Prisoppgangen i Oslo på 1,8 prosent er rekordhøy for måneden å være, for normalt synker boligprisene i oktober, sier Christian Vammervold Dreyer, direktør i Eiendom Norge.

Han sier den sterke utviklingen også gjelder Midt-Norge og Nord-Norge.

Boligprisene steg mest i Oslo og Drammen med en oppgang på henholdsvis 1,8 og 1,2 prosent.

Svakest utvikling hadde Haugesund og Sandnes med en nedgang på 0,7 prosent.

Ved utgangen av oktober lå det 12.130 bruktboliger på Finn. Måneden før var lå det 11.580 boliger ute for salg.

Totalt ble det solgt 7.734 boliger her i landet i oktober, en kraftig nedgang fra måneden før da det ble registrert 9.352 boligsalg.