Fortsatt produksjonsvekst i bygg og anlegg

Den totale produksjonen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten i Norge økte med 7,8 prosent i 3. kvartal i år sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2004. Dette er det niende kvartalet på rad at produksjonsindeksen viser en vekst sammenlignet med tilsvarende kvartal året før.

Korrigert for normale sesongvariasjoner viser produksjonsindeksen en vekst på 1,4 prosent sammenlignet med 2. kvartal i år, melder SSB. Mer nybygging, mindre rehabilitering Produksjonen av nybygg var i 3. kvartal i år 16,9 prosent høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor, mens den innenfor rehabilitering (utbedring, ombygging, reparasjon og vedlikehold) var 2,7 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. I alt steg byggeproduksjonen med 7,7 prosent i 3. kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Ser en bort fra normale sesongvariasjoner var byggevirksomheten 0,6 prosent lavere i 3. kvartal sammenlignet med forrige kvartal. Også vekst i anleggssektoren Sammenlignet med 3. kvartal i fjor er veksten i produksjonen innenfor anleggsvirksomheten på 8,3 prosent. Dersom man korrigerer for normale sesongvariasjoner steg produksjonen med 7,6 prosent i forhold til årets 2. kvartal.