Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten fortsetter å gå ned. Ved utgangen av august var det registrert 48.900 helt arbeidsløse hos NAV. Det tilsvarer 2 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgangen i ledigheten er på 16.800 personer siden august i fjor. Korrigert for vanlige sesongvariasjoner er det blitt 2.000 færre arbeidsløse siden forrige måned.

- Tilstrammingen på arbeidsmarkedet fortsetter, men i et noe lavere tempo enn i vår, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Arbeidsledigheten er lavest i Oppland og Rogaland, der 1,3 prosent er uten arbeid. Flest arbeidsløse er det i Finnmark med 3,6 prosent, Nordland med 2,6 prosent og Oslo med 2,6 prosent.

Arbeidsledigheten er lavest i aldersgruppen 50-59 år, mens den er høyest i aldersgruppen 20-24 år.