Fortsatt lave fastrenter

Toget har fremdeles ikke gått for dem som vil binde rentene på boliglånet på et lavt nivå. Særlig lånene med lang bindingstid beveger seg igjen mot rekordlave nivåer.

Selv om de fleste såkalte renteeksperter spår en renteheving fra Norges Bank i slutten av juni, har de lange markedsrentene falt mye den siste tiden. Det er disse rentene som styrer bankenes fastrenter, og fredag nådde de tiårige norske statsobligasjonene sitt laveste nivå på over 50 år. Det betyr at fastrente-tilbudene fortsatt befinner seg på et lavt nivå. De mest gunstige lånene med binding i ti år er nå nær det historisk lave nivået fra februar i år, med en nominell fastrente godt under 5 prosent. Lån med fem års binding tilbys ned i rundt 4,35 prosent i de beste bankene, og med i underkant av 4 prosent rente ved binding i tre år. Greit tidspunkt For dem som har behov for den tryggheten et fastrentelån innebærer, kan det være et greit tidspunkt å slå til på. Selvfølgelig kan fastrentene fremdeles gå noe ned, men vi snakker ikke om store bevegelser, sier seniorrådgiver Gisle Høyland i Norsk Familieøkonomi til NTB. Til tross for lave fastrenter er lån med flytende rente atskillig billigere. De gunstigste lånene har et rentenivå på godt under 3 prosent. Det har ført til at de færreste binder lånet sitt her til lands. Det siste året har andelen fastrentelån gått ned fra 16 til 14 prosent. Samtidig har låneveksten steget til nye høyder. Det har fremkalt bekymringer både i Norges Bank, i regjeringen og hos Kredittilsynet. Forsikring Høyland mener at en flytende rente er det som lønner seg i det lange løp, men er likevel overrasket over at så få velger å binde renten. Det er typisk nordmenn at de ikke binder så lenge de flytende rentene er lavere. De tar rett og slett sjansen, sier Høyland. Han mener de som har råd til en renteøkning bør holde seg til en flytende rente. Men dersom en trenger en forsikring, som et fastrentelån på mange måter er, anbefaler han folk å binde halvparten av lånet. I det siste er det kommet flere låneprodukter på markedet hvor elementer av flytende og fastrente kombineres. Men har man behov for en slik kombinasjon, mener Høyland at kombinasjon av vanlig fastrentelån og flytende rente er det greieste.