Fortsatt kraftig gjeldsvekst

Publikums samlede bruttogjeld var 3.093 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 15,0 prosent.

Dette er en liten nedgang fra 15,3 prosent ved utgangen av september. September hadde den høyeste låneveksten siden 1980-årene, melder Statistisk sentralbyrå. Publikums utenlandske lånegjeld utgjorde 548 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Årsveksten i utenlandsgjelden var på 17,1 prosent, opp fra 17,0 prosent ved utgangen av september. Norske husholdningers utenlandske lånegjeld har økt betydelig de siste månedene av 2006. Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld var 14,6 prosent de siste 12 månedene ved utgangen av oktober. Det er en nedgang fra 15,0 prosent ved utgangen av september.