Fortsatt høyt tilsig til magasinene

Tilsiget til det norske kraftsystemet var dobbelt så høyt som normalt siste uke. Også i sum for de siste 12 ukene har tilsiget til de norske magasinene vært dobbelt så høyt som normalt.

Til tross for kaldere vær utover i uke 3, har det norske kraftforbruket vært lavt. Sammenlignet med tilsvarende uke i fjor var det norske kraftforbruket 11 prosent lavere. Lav produksjon og høyt tilsig ga en nedgang i vannmagasinenes fyllingsgrad på bare 1,4 prosentpoeng i uke 3. Ved utgangen av uke 3 var dermed fyllingsgraden 63,9 prosent. En markedspriskontrakt (spot) med et påslag på 2,2 øre/kWh ville i uke 3 gitt en kraftpris til sluttbruker på 28,2 øre/kWh. Det var 14,9 øre lavere enn standard variabel pris blant dominerende kraftleverandører og 13 øre lavere enn snittet for landsdekkende leverandører i samme uke.