Fortsatt få barkebiller

Barkebillebestanden i Norge er fortsatt lav, selv om den øker i noen områder. Blir bestanden svært høy, kan billene angripe levende trær og drepe skog i store mengder.

Barkebillebestanden har vært relativt lav de siste tre-fire årene, opplyser Skogforsk i en pressemelding. En økning kan imidlertid registreres i Østfold, Akershus og det sørlige Hedmark, områder hvor mange trær falt under stormen i desember 2003. Midt-Norge har tidligere hatt lavere bestander enn Sør-Norge, men har hatt en økning de siste årene. Billeforekomstene her er nå på linje med dem i Østlandsfylkene.