Fortsatt bra i nyboligmarkedet

I løpet av de siste to månedene har 1.005 nye boliger blitt solgt, noe som utgjør 9 prosent av det totale antallet boliger, viser nye tall fra Econ Pöyry.

Salget var også på 9 prosent ved forrige måling (desember), og 7 prosent på samme tid i februar i fjor. Salgstakten var stabilt rundt 8-9 prosent i 2010 og 2011 fortsetter på dette stabile nivået. De siste to månedene har salgstakten vært høyest i Oslo Nord og Østfold med 13 prosent og lavest i Follo med 4 prosent.

- Vi har tidligere sett at rimeligere og mindre sentrale boliger har solgt godt, men ved denne målingen er det flere dyre og sjønære leiligheter som har høyest salgstakt. Av de prosjektene som selger best er det flere sjønære prosjekter med høy standard og høy pris, både i Oslo og andre steder langs Oslofjorden, skriver Econ Pöyry i en pressemelding.

De har informasjon om pris og salgsstatus for 11.099 boliger i prosjekter som var til salgs både i desember og februar, eller som er lagt ut for salg i perioden. Ved forrige registrering var 6.939 av disse solgt og 4.160 var usolgt.

Samlet har 63 prosent av boligene i databasen en salgspris på over 35.000 kroner pr kvm. 80 prosent koster mer enn 30.000, mens 91 prosent koster mer enn 25.000 kroner pr kvm og 98 prosent mer enn 20.000 kroner. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for alle boligene i databasen er 38.900, som er 600 kroner høyere enn gjennomsnittsprisen i desember. Høyest ligger Oslo Vest/Sentrum med et gjennomsnitt på 57.500 kroner pr kvm, Hedmark ligger lavest med et gjennomsnitt på 23.500 kroner pr kvm.

JM Byggholt er den utbyggeren med flest boliger i Econ Pöyrys database, mens DnB NOR Eiendom har flest boliger av prosjektmeglerne. Av de 347 prosjektene de har data for, har 111 prosjekter ikke hatt noe salg denne perioden.