Fortatt vekst i byggevareimporten

Importen av byggevarer fortsetter å øke med Danmark, Polen og Kina i førersetet.

Etter årets ni første måneder viser importen av byggevarer en økning på ni prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er en langt høyere vekst enn økningen i det innenlandske salget fra norske produsenter som har økt med ca. tre prosent i samme periode.

Isolert for tredje kvartal i år økte importen med fire prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Tallene er laget basert på tilgjengelig statistikk fra SSB som er bearbeidet av Prognosesenteret på oppdrag fra Byggevareindustriens Forening.

Kina passerer Finland

– Vi registrerer at importveksten fra de to største importlandene, Sverige og Tyskland som hver står for syv prosent, viserer en svakere vekst enn gjennomsnittet og er langt lavere enn fra Danmark (12 prosent), Polen (27 prosent) og Kina (21 prosent). Det er også verdt å merke seg at Kina for første gang passerer Finland i importverdi og med det har rykket opp til å bli det femte største importlandet, kommenterer adm. direktør Øyvind Skarholt i Byggevareindustrien.

Vekst til våre nærmeste

Også eksporten viser en vekst på ni prosent etter årets ni første måneder. For tredje kvartal isolert var eksporten på samme nivå som i fjor.

– Eksporten til våre nærmeste og største handelspartnere Sverige, Danmark og Finland som tar unna 43 prosent av volumet, vokser fortsatt mer enn gjennomsnittet. Videre ser vi at eksportøkningen fortsetter særlig innen maling og lakk, trelast, aluminiumsprodukter og sponplater som de største, avslutter Skarholt.