Forsvarssjefen: Fortsatt alvorlig ubalanse

Forsvarssjef Sverre Diesen mener det fortsatt er en alvorlig ubalanse mellom ressurser og struktur i Forsvaret.

I sin årlige tale i Oslo Militære Samfund påpekte Diesen at Forsvaret har en altfor stor basestruktur. Vi er fortsatt på for mange steder. Forsvaret har for stor logistikk og for stor støttevirksomhet i forhold til den operative evnen, sier Diesen til TV 2. Han mener at drift i ubalanse er en lite hensiktsmessig bruk av skattebetalernes penger. Forsvarssjefen erkjenner at Stortinget kan velge å beholde leirer og forlegninger av andre grunner enn rent militære. Men hvis de soldatene som er der, ikke får erstattet utstyr når det er nedslitt, så forsvinner både avdelingen, leiren og arbeidsplassene uansett, sier Diesen. Han mener Forsvaret står overfor vanskelige valg, selv etter flere år med omstilling og effektivisering. Jeg anbefaler tre ting: en kraftig rasjonalisering av base- og støttestrukturen, satsing på omfattende flernasjonalt samarbeid med andre små og mellomstore land og rask fjerning av de operative kapasiteter som vi ikke greier å holde på, sier han.