Fra venstre Steinar Sundberg ( Oras) , Svein Olav Skaar, Trygve Drange (Forsvarsbygg) Gaute Lunden (Oras) og Tor Johan Morland. (Foto: Forsvarsbygg)

Forsvarsbygg og Oras inngår regional rammeavtale

Forsvarsbygg Markedsområde Vest og den tekniske entreprenøren Oras AS har inngått en regional rammeavtale for service innen VVS-faget.

Avtalen gjelder for nyanskaffelser, drift og vedlikehold innenfor fagfeltet rørleggertjenester fra Kristiansand til Bergen. Avtalen har en varighet på to kalenderår med en opsjon på ytterligere ett pluss ett år.

- Ved evaluering av innkomne tilbud ifm. anbudskonkurransen for rørleggertjenester, så tildelte Forsvarsbygg rammeavtalen til Oras AS ut fra oppgitte krav og kriterier. Vi er godt fornøyd med å få Oras AS inn som kontraktspartner i Markedsområde Vest og ser frem mot et produktivt samarbeid i tiden fremover i den hensikt å videreføre og styrke et godt omdømme og en god kundetilfredshet overfor Forsvaret, herunder levere som avtalt, og sammen med Forsvarsbygg være et godt vertskap, sier Eiendomssjef Svein Olav Skaar i Forsvarsbygg

- For Oras er denne avtalen helt i tråd med den service-strategien vi tidligere har kommunisert til markedet, sier markeds- og utviklingsdirektør Anders Bredesen i Oras.

– Vi ser på Forsvarsbygg som en meget krevende og profesjonell aktør innen eiendom. Avtalen med Forsvarsbygg vil også bidra til og ytterligere forbedre oss som en serviceleverandør. Denne avtalen er med på å befeste vår posisjon som Norges ledende VVS-firma, sier han.