Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg med OPS-prosjekt på Ørland

Forsvarsbygg inviterer nå til prekvalifisering for en OPS-kontrakt (offentlig privat samarbeid) på 50 boenheter på tomten «Brekstad vestre» på Ørland.

- Vi ønsker med dette konkurransegrunnlaget å komme i kontakt med aktører som har erfaring med å bygge, drifte og forvalte en OPS-bygningsmasse, sier utbyggingssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Jens Levi Molstad.

Kontrakten Forsvarsbygg skal inngå innebærer en leie-, drift- og forvaltningstid på 20 år. Det er valgt et konsept med finansiell leasing som betyr at leietaker (Forsvarsbygg) overtar all påstående boligmasse, samt ute/oppholdsutstyr, eventuell privat infrastruktur vederlagsfritt ved leiens slutt.

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å anskaffe mellom 100-200 boenheter for tjenestepersonell på Ørlandet. 

Det vurderes å anskaffe følgende boligtyper i en OPS-kontrakt: 3 roms samt 4-5 roms boenheter. Kontraktsperioden i denne anskaffelsen er 20 år etter oppstart av leieperioden.

Den første utlysningen omfatter cirka 50 boliger, hvorav alle skal være 3-roms (ca. 60-70 kvm BRA). Boligene skal utformes som nøkkelferdige boenheter. Boligtypene skal være selvstendige, i kjede eller som leilighetsbygg på Forsvarsbyggs eide areal utenfor Brekstad sentrum.

Forsvarsbygg har nylig ervervet boligtomter på Brekstad til dette OPS-prosjektet. I utlysningen vil deler av tomten «Brekstad Vestre» disponeres til utbygging. Tomten på cirka 18,4 dekar er ferdig regulert til boligbebyggelse.

Forsvarsbygg tar sikte på at byggestart finner sted vinter 2019, og at de 50 boligene står klare til innflytting sommeren 2020.