Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

Forsvarets renholdere måtte fotfølges av Securitas

Private renholdere som skulle overta vaskingen for Forsvaret, var ikke sikkerhetsklarert. Dermed måtte en Securitas-vakt leies inn for å følge dem hakk i hæl.

Ifølge Dagsavisen oppsto situasjonen etter at renholdsarbeidet ved Forsvarsbyggs hovedkvarter i Oslo ble overtatt av private 1. mai. Det innleide vaktholdet kostet 150.000 kroner. Hovedtillitsvalgt Ann Berit Sagedal i Forsvarsbygg mener episoden illustrerer at regjeringens beslutning om å privatisere renholdstjenestene i hele forsvarssektoren har medført et sikkerhetsproblem.

– Vi har liten tro på at Forsvarsbygg sparer penger på dette. Bruken av Securitas-vakter er bare ett eksempel på at utgiftene til følgetjenester og kontrolltiltak har økt siden renholdet ble privatisert, sier hun.

Direktør for utleie i Forsvarsbygg, David Halvorsen, beskriver bruken av vektere som et avvik. Han forklarer at sykdom førte til Forsvarsbygg måtte leie inn flere renholdere enn forutsett.

– De kunne ikke sikkerhetsklareres på kort varsel. Derfor måtte vi stille med personell som kunne følge dem rundt, sier han.

Forsvarsdepartementet opplyser at de regner med å ha spart 50 millioner kroner på privatiseringen siden 1. mai.