Forsvarets flytting koster 200 millioner

Den midlertidige lokaliseringen av forsvarsledelsen i Oslo kan komme til å koste 200 millioner kroner, ifølge Befalets Fellesorganisasjon (BFO). Forsvarsdepartementet sier Stortinget er informert.

Under Stortingets spørretime i april 2003 sa forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) at den midlertidige lokaliseringen hadde «nesten ingen kostnader». Men ifølge BFO er det nå klart at leiekostnadene over en treårsperiode vil komme på nesten 167 millioner kroner. I tillegg kommer flyttekostnader på nesten 3 millioner, IT-kostnader på 22 millioner og bygningsmessige tilpasninger på 22 millioner. Totalt er Forsvarets kostnader 214 millioner kroner. Forsvarsbygget på Huseby ble solgt for 240 millioner. Har advart Forsvaret solgte forsvarsbygget på Huseby for å samlokalisere Forsvarets politiske og militære ledelse i nye lokaler på Akershus festning. I mellomtiden er det nødvendig å leie lokaler i Oslo sentrum. Vi har gjentatte ganger advart mot å avhende Forsvarsbygget på Huseby så lenge det er behov for å leie tilsvarende lokaler i Oslo, sier BFO-leder Didrik Coucheron til BFO-nett. Det er jo nesten sånn at vi kunne beholdt FO-bygget på Huseby fram til det ikke lenger var behov for å leie lokaler i sentrum, for deretter å gi det bort. Det ville ha kostet omtrent det samme, og gitt vesentlig mindre frustrasjon blant personellet, sier Coucheron. Oppgitt Statssekretær Bård Glad Pedersen (H) i Forsvarsdepartementet er oppgitt over BFO-kritikken. Dette har vært debattert og redegjort overfor Stortinget en rekke ganger. Et flertall på Stortinget har ønsket den løsningen som nå er valgt. Kronprinsen legger ned grunnsteinen for forsvarsledelsens nye bygg onsdag. BFO har stort sett ikke vært enig i regnestykkene, men tiden for omkamp bør nå være over, sier Glad Pedersen til NTB. Skjulte kostnader? Ifølge BFO er det trolig også store skjulte kostnader i flytteprosessen. BFO siterer anonyme kilder på at det er bygd et «situasjonssenter» på Akershus festning for 70 millioner kroner som vil ha liten eller ingen verdi når det nye ledelsesbygget tas i bruk.