Fra Porsangermoen militærleir, hvor de skal bygge boliger for en halv milliard kroner. Foto: Preben Aursand/Forsvaret

Forsvaret med store investeringer i nord - bygger boliger for en halv milliard

Forsvaret skal investere nærmere 2,5 milliarder kroner i Finnmark, fordelt på Sør-Varanger og Porsanger. Over 500 soldater skal fylle Porsangmoen militærleir.

Allerede i løpet av januar vil 150 nye soldater være på plass på Porsangmoen, skriver Klassekampen.

– Vår oppgave er å være til stede. Vi skal avskrekke og forsvare oss mot enhver trussel, sier oberst Jørn Erik Berntsen som leder det nyopprettede Finnmark Landforsvar.

Bare i Porsanger skal det investeres minst 1,5 milliarder kroner, blant annet en halv milliard til boliger for militært ansatte. I Sør-Varanger økes også aktiviteten, og hittil er det brukt over en milliard til et moderne forsvar, blant annet to ny grensestasjoner og til elektronisk overvåking av grensen mot Russland.

Porsangmoen sør for Lakselv var en komplett militærleir og hadde opptil 1500 soldater da aktiviteten var på sitt høyeste. På slutten av 1990-tallet ble aktiviteten kraftig redusert. Nå går Forsvarsbygg gjennom bygningsmassen. Noe skal rives, og noe skal bygges nytt.

En av landets største flyplasser, Banak, ligger like ved. Også her forutsetter oberst Berntsen at den militære aktiviteten skal øke de kommende år.

Forsvaret opplyser at Porsangmoen tilføres en kavaleribataljon. Med fast ansatte og vernepliktige betyr det omkring 400 personer. Sommeren 2019 opprettes det en egen en rekrutt- og fagskole på Porsangmoen, i regi av Hærens våpenskole og Porsangmoen leir skal oppgraderes fra 2021.

Innen 2022 skal Porsanger Bataljon være fullt operativ med pansrede stormpanservogner CV-90, Hærens mest moderne kampvogn.