Første væskefanger-last har ankommet Nyhamna

Fredag ankom de første leveransene til den 10.000 tonn tunge væskefangeren på Nyhamna. Væskefangeren som produseres ved Aker Verdal, vil dekke et område tilsvarende to fotballbaner i gassmottaksområdet.

Væskefangerens funksjon er å ta i mot væskeplugger som ellers kunne fylle opp og skade prosessanlegget. Deretter separeres gass, kondensat og vann/frostvæske, skriver Hydro på sine nettsider. Kontrakten til Aker Verdal var en del av den første store kontrakten for bygging av landanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal som ble tildelt Aker Kværner i juli i fjor. Denne EPC-kontrakten dekker både prosjektering, innkjøp og bygging av mottaks- og eksportanlegget for gass, inkludert væskefanger, flammetårn og nødstengningsventiler for hele anlegget på Nyhamna. Senere er Aker Kværner tildelt flere kontrakter som er slått sammen til en. Totalt sett er flere tusen fundamenter støpt på Nyhamna de siste månedene, og ved årsskiftet går vi inn i en ny fase med mekaniske installasjoner og enda flere arbeidere involvert. Da skal pre-fabrikerte stålstrukturer, rør, kabler og annet utstyr installeres. Anleggs- og installasjonsarbeidet vil pågå gjennom hele 2006, mens det i 2007 blir mest uttesting av utstyr før oppstart på høsten.