Lyskunstner Viel Bjerkeset Andersen, som er ansvarlig for lysinstallasjonene i Ryfylketunnelen og prosjektleder Gunnar Eiterjord i fjellhallen. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesenDen nye terminalen på Solbakk. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen

Første Ryfast-tunnel åpner i desember

Ryfylketunnelen åpner for trafikk 30. desember, mens Hundvåg og Eiganestunnelen åpner i februar neste år.

30. desember i år åpner verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel for trafikk og gir fast veiforbindelse mellom Strand i Ryfylke og Stavanger på Nord-Jæren, skriver Statens vegvesen i en melding.

De to andre tunnelene i Ryfast-prosjektet, Hundvåg- og Eiganestunnelen, åpner i februar i 2020, og den offisielle åpningen av Ryfast blir markert når alle tre tunnelene er åpnet.

- Vi har gjennom hele anleggsperioden, siden den første salven gikk av i slutten av 2012, hatt som mål å bli ferdige innen utgangen av 2019. Den målsettingen klarer vi, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord.

Etter planen skulle alle de tre tunnelene åpner samtidig, men det gjenstår litt sikkerhetstesting i Eiganes- og Hundvågtunnelen.

- Vi trenger litt mer tid før vi også setter trafikk på de siste to tunnelene. Det skyldes at det der har vært litt mer behov for testing og ikke minst øvelser for nødetatene, forklarer Eiterjord.

- Fram til Hundvågtunnelen åpner må trafikken følgje dagens veinett over Hundvåg og gjennom sentrum, sier prosjektlederen.