– Det er spennende å være i gang med E18 Vestkorridoren, sier byggeleder Katina Stenstad og Paul Solheim (byggeleder 2). Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen

Første kontrakt på E18 Vestkorridoren på vei ut i markedet

Åtte firma deltok på Vegvesenets tilbudskonferanse for entreprisekontrakten for forberedende arbeider på strekningen Lysaker-Ramstadsletta på E18 Vestkorridoren.

– Tilbudskonferanser gjennomføres for å synliggjøre omfanget og innholdet i oppdraget, sier byggeleder Katinka Stenstad i en pressemelding. Dette er den første kontrakten på det mye omtalte prosjektet som skal ut i markedet.

– Vi er veldig fornøyde med at så mange er interesserte i å delta i konkurransen om denne første kontrakten, og gleder oss til å motta tilbud, sier legger hun til.

Entreprisen de ulike tilbyderne skal konkurrere om er den første av to entrepriser med forberedende arbeider før selve hovedutbyggingen av E18 Vestkorridoren starter.

– Dette er en forberedende entreprise som i hovedsak består av rivearbeider, boring av VA-ledning og bygging av støttemur (rørspunt) mot jernbanen. Entreprisen skal gjøre klart til arbeidene med Høviktunnelen som kommer etterpå, forteller Stenstad.

Hun tilføyer at arbeidene vil pågå i vel et år. Arbeidene med rørspunt krever stans i togtrafikken vest for Høvik stasjon, så det vil foregå arbeider hele neste sommer. Under tilbudskonferansen presenterte Stenstad spesielle utfordringer knyttet til de ulike arbeidene som skal foregå mens trafikken på E18 skal gå som vanlig.

Fristen for å sende inn tilbud på denne kontrakten er 2. september. Deretter følger en måned med gjennomgang av tilbudene før en entreprenør velges. Vegvesenet forventer å inngå kontrakt med en entreprenør i november 2020. Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er vinteren 2020/2021.