Prosjektleder Lena Forsberg. Foto: Jernbaneverket

Første etappe fullført på Holmen

Isachsen Entreprenør og Jernbaneverket har fullført grunnarbeidene på Holmen i Drammen og kan dermed se tilbake på en hektisk, men vellykket start på moderniseringen av godshåndteringen på Holmen.

Hovedsakelig har jobben bestått av legging av nytt vann- og avløpsanlegg, og flytting av gassledning, fiber-, tele- og strømkabler som ligger der den nye veg- og sportraseen kommer.

– Vi har hatt et utmerket samarbeid med entreprenøren og tilbakemeldingene fra virksomhetene i nabolaget har vært positive. Vi har klart å gjennomføre gravearbeidene uten for store ulemper for andre, sier prosjektleder Lena Forsberg som er fornøyd med at tidsplanen holdt.

Det er daglig inntil 5000 trafikkbevegelser til og fra Holmen. Det er derfor krevende når godstrafikk, både på tog og bil, skal kombineres med anleggstrafikk. Status er at det ikke er registrert noen uønskede hendelser. – All honnør til entreprenøren og en takk til alle trafikanter som har tatt hensyn, sier Forsberg.

Neste etappe er å rive deler av Havnelager skur B, for å få plass til sportraseen, og til våren starter jobben med spor, sporvifte og ny veg i området. For disse entreprisene er det ennå ikke valgt entreprenør. Jernbaneverket detaljplanlegger nå hovedentreprisen samtidig som reguleringsplanarbeidet skrider frem.

– Når anlegget er ferdig vil det være et bra prosjekt for godstrafikken på Holmen, men vi er klar over at gjennomføringen vil være utfordrende både for togoperatører og naboer, sier Forsberg.

Bakgrunnen for prosjektet er at togtrafikken på strekningen Drammen – Asker har økt vesentlig de siste årene. Ny grunnrute fra desember 2014 øker persontrafikken over Drammen stasjon ytterligere, og dermed blir det redusert tilgjengelig kapasitet for godstrafikken til Holmen og Brakerøya. Prosjektet “Holmen kapasitet gods” skal bidra til å sikre kapasitetsøkning for persontrafikken, øke sikkerheten lokalt på Holmen og ikke minst bidra til mer effektiv godshåndtering.