Ill. Mapei

Første del av fabrikkutvidelse hos Mapei ferdig

Mapei har ferdigstilt første trinn i utbyggingen av nytt fabrikkanlegg i Nord-Odal. Nå starter byggingen av det nye produksjonsanlegget for pulverprodukter, samtidig som den første stillingen knyttet til det nye anlegget besettes.

- Vi har ferdigstilt den nye lagerhallen på 3.900 m2 og rehabilitert en eksisterende produksjonshall på 3.200 m2 ved fabrikkanlegget vårt på Sagstua. I tillegg har vi gjort en rekke tiltak på våre uteområder, med blant annet skjerminger og endring av trafikkflyten. Nå starter arbeidet med å bygge et nytt produksjonsanlegg for pulverprodukter, forteller fabrikksjef Jan Roger Broen.

Mapei har opplevd en jevn god vekst siden starten av 2000-tallet, og kapasiteten på mørtelverket som produserer pulverprodukter for Norden og Baltikum trenger å utvides for å møte fremtidige behov. 

- Vi dobler kapasiteten vår når det nye anlegget står klart. Det gir oss rom til å vokse videre, i tråd med vår langsiktige strategi, sier Broen.

Økt produksjon vil også medføre økt behov for bemanning. - I vår målestokk innebærer utbyggingen av fabrikkanlegget en ganske stor vekst. Vi har lyst ut den første stillingen som industrimekaniker, så vil budsjett- og handlingsplanarbeidet utover høsten vise hva slags behov vi har for ytterligere ansettelser fremover, sier HR-sjef Frode Ek Skarnes hos Mapei.

Det nye fabrikkanlegget skal etter planen stå klart i løpet av sommeren 2019