Forstår ikke salgsopplysningene

I en fersk Refleks-undersøkelse blant 500 eiendomsmeglere over hele landet svarer 70 prosent at boligkjøperne er mer trygghetsssøkende nå enn før finanskrisen.

Halvparten av meglerne mener imidlertid at kjøpere ikke forstår rekkevidden av opplysningene som gis. Undersøkelsen er utført av HELP Forsikring.

Mer bevisst på feil og mangler
Usikkerheten gjør at kjøperne blir mer oppmerksomme. Hele 60 prosent av eiendomsmeglerne sier at kjøpere er mer bevisst på å finne feil og mangler før de handler - sammenlignet med før finansuroen startet. Dette skyldes blant annet frykt for å avdekke kostbare feil som fordyrer boligkjøpet.

- Tallene viser at boligkjøpere bruker hodet mer enn hjertet i et vanskelig marked. De ønsker ikke overraskelser som kan skape en umulig økonomisk situasjon etter boligkjøpet, sier Johan Dolven i HELP Forsikring.

Derfor opplever også selskapet sterk vekst i etterspørselen. Salget av Boligkjøperforsikring har vokst med nær 50 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Kjøpere forstår ikke informasjon
Eiendomsmeglernes svar på spørsmålet om kjøperne forstår rekkevidden av opplysningene som gis, er delt på midten. Halvparten av meglerne mener at boligkjøpere ikke forstår rekkevidden av opplysninger i salgsdokumentene.

- Mange boligkjøpere glemmer for eksempel å se hvilke opplysninger som ikke er gitt. Hvis det ikke står at badet trenger oppussing, betyr ikke det at badet er nytt, sier Dolven.

- Hvor gammelt er dette, bør være blant de første spørsmålene som stilles, for alle bygningsdeler har sin levetid. Mange yngre kjøpere har fått store overraskelser etter å ha kjøpt boliger fra eldre mennesker med helt andre dusje- og badevaner enn dem selv. Det krever mye av et bad å takle overgangen fra en enslig person til en trebarnsfamilie, sier Dolven.

- De vanskelige tidene har i hvert fall én positiv side. Undersøkelsen tyder på at folk nå bruker øyne og ører bedre. I det lange løp tjener både kjøpere og selgere på at kjøperne stiller flere spørsmål ved boligen de vurderer å kjøpe. Mange konflikter kunne ha vært unngått dersom kjøperne hadde stilt flere spørsmål til selger og megler, sier Dolven.