Forslag om vindkraft-plan i Stortinget

Fire stortingsrepresentanter fremmer onsdag et dokument 8-forslag om å lage en samlet plan for vindkraftanlegg i Norge.

Stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (Frp.) fikk negativt svar fra olje- og energiminister Odd Roger Enoksen da han tok opp det samme spørsmålet i Stortingets spørretime forrige uke. Han gjør nå et forsøk på å komme videre gjennom et forslag i Stortinget, og sier til NTB at han har et berettiget håp om støtte fra flere partier, blant disse er SV. Kraftlinjer Bakgrunnen for at vindkraft nå ser ut til å få økt oppmerksomhet på Stortinget er mange og storstilte utbyggingsplaner langs kysten, uforutsigbare konsekvenser og behovet for en helhetlig vurdering. Vindkraft har også en økonomisk side ved seg, fordi den er subsidiert direkte fra vanlige strømforbrukere gjennom en påplussing på strømregningen. Vindkraft ville ikke blitt utbygd uten disse subsidiene som kanaliseres gjennom ENOVA. Vindkraftutbyggingen kan også medføre rundt 6 milliarder kroner i nye nettinvesteringer, noe som Statnett har reagert på. For fort I Møre og Romsdal er det første sjøbaserte vindkraftanlegget her i landet under planlegging. Prosjektet som har fått navnet Havsul, skal etter planen bli verdens største vindkraftanlegg. Kraftselskapene Havgul og Tafjord kraft står bak utbyggingen. Det er sterk motstand mot de tre Havsul-prosjektene som fortsatt er aktuelle å bygge ut på Mørekysten. Også Naturvernforbundet reagerer på det som skjer. Vi synes det går for fort i svingene både med utbygging av vindkraft og mindre vannkraftprosjekter i øyeblikket. Det bør være en oversikt, og en samlet plan vil være bedre enn ingenting, sier fylkesleder Øystein Folden i Naturvernforbundet til NTB. Trinnvis Naturvernforbundet er med på å lage en framstilling eller visualisering av Havsul 1 som Havgul har søkt konsesjon om å få bygge ut. Forsøket på å vise hvordan vindkraftanlegget kommer til å ta seg ut i sjøen langs kysten, skjer på Høgskolen i Ålesund onsdag. I tillegg til Naturvernforbundet står Reiselivsbedriftenes landsforening og en lokal velforening bak denne visualiseringen. Folden sier at den manglende erfaringen med utbygginger i sjøen på den måten som Havgul legger opp til, i alle fall bør føre til at det blir en trinnvis utbygging. Vi har ellers ingen oppfatning av om Havsul-utbyggingen er en grei utbygging eller ikke. Vi arbeider med en konsekvensutredning og må ha mer tid til den, sier Folden. Han peker spesielt på følgene for fuglelivet og i tillegg kraftlinjene som er trengs hvis et storstilt vindkraftanlegg utenfor kysten skal bygges.