Forskningsmiljøene på bunn i likestilling

Kvinner leder bare ett av de 21 utpekte sentrene for fremragende forskning (SSF) i Norge. Det vil gå 50 år før kvinner har halvparten av toppstillingene i akademiske miljøer, viser en ny rapport.

Norges forskningsråd har utpekt til sammen 21 sentre for fremragende forskning. Målet er å stimulere forskningsmiljøene til å heve kvaliteten på norsk forskning. I rapporten fra NIFU STEP skriver forskerne Vera Schwach og Terje Bruen Olsen at det vil ta 30 år før målet om halvparten kvinner i akademiske fagmiljøer er nådd. Når det gjelder toppstillingene i de samme miljøene, vil det ta 50 år, skriver Dagsavisen. Schwach tror at organiseringen av forskerhverdagen og de idealene som er knyttet til begrepet «fremragende forsker» er med på å holde kvinner tilbake. Idealet er en høy og kontinuerlig produksjon over flere år, og dette kan være vanskelig å opprettholde i perioder der man for eksempel har små barn. Dette disfavoriserer faktisk både kvinner og menn med omsorgsansvar til å få viktige posisjoner, sier hun. Linda Rustad ved sekretariatet for Komité for integreringstiltak kvinner i forskning, etterlyser en nasjonal plan som sikrer at flere kvinner får ledende stillinger innen forskning og vitenskap.