Forskere bruker mye arbeidstid på anbudsrunder

Ni av ti forskere vil ha mer tid til faglig utvikling. Nå krever Forskerforbundet at minst en firedel av arbeidstiden holdes av til forskning og kompetansebygging.

I en undersøkelse forbundet har gjort blant ansatte ved forskningsinstituttene, kommer det fram at to av tre bruker 20 prosent av arbeidstiden sin på å søke om forskningsmidler. Enkelte bruker opp mot halvparten av arbeidstiden på dette, skriver Aftenposten.

– Forskningsinstituttene konkurrerer av og til om ganske små midler, dermed går uforholdsmessig mye tid med til kjøp og salg, og mindre tid til den dypere forskningen, sier Petter Aaslestad som er leder i Forskerforbundet.

Forbundet har utarbeidet en liste med krav for å forandre situasjonen. Blant annet ønsker de en garanti for at 25 prosent av arbeidstiden holdes av til forskning og kompetansebygging, og at det offentlige skal utlyse mer langvarige oppdrag.

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet vil ikke love at kravene etterfølges.

– Det ligger jo i oppdragsforskningens natur: Oppdragene tildeles gjennom anbud. Da er det en salgsprosess for å få tilbudet, det er ingen grunn til å beklage eller skamme seg over det, sier han.